Czcionka:
Kontrast:
Facebook
Katalog zasobów on-line

Katalog zasobów on-line jest katalogiem pełniącym funkcję katalogu poglądowego. Obrazy dokumentów, które prezentują administratorzy portalu, tj. dokumenty aktowe, nagrania audio, nagrania wideo, eksponaty, fotografie, można wykorzystywać tylko i wyłącznie na potrzeby poszerzenia swojej wiedzy. Nie wolno rozpowszechniać, publikować, powielać i w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać obrazów źródeł i ich treści bez zgody administratorów strony i właściciela zbiorów. Przy korzystaniu z katalogu Zasobów on-line, należy stosować się do zasad przeprowadzania kwerend zgodnych z instrukcjami archiwalnymi i regulaminami: Archiwum Senatu, Archiwum Prezydenta RP, a także z przepisami prawa, tj. ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, i innymi normami obowiązującego prawa regulującego m.in. korzystanie i wykorzystywanie zasobów bibliotecznych, muzealnych i innych.


Archiwum Senatu i Archiwum Prezydenta RP zachęcają do korzystania z katalogu zasobów on-line i są przekonane, iż korzystanie z katalogu internetowego zbiorów będzie dla użytkownika łatwe, proste i przyjemne.