Czcionka:
Kontrast:
Facebook
30 listopada 1989 rok
Uchwalenie ustawy o Funduszu Daru Narodowego.

Fundusz utworzono w celu gromadzenia dobrowolnych środków finansowych z przeznaczeniem na wspieranie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, ochrony środowiska oraz oświaty nauki i kultury. Dary były składane do 11 listopada 1990 r. Członkowie Rady Nadzorczej Funduszu Daru Narodowego byli powoływani i odwoływani wspólną uchwałą prezydiów Sejmu i Senatu. Rada miała również obowiązek składania okresowych sprawozdań z wykorzystania środków funduszu Prezydiom Sejmu i Senatu.

Źródło informacji: Grażyna Rafałowicz, Witryna edukacyjna Kancelarii Senatu
Opracowanie informacji: Grażyna Rafałowicz, Witryna edukacyjna Kancelarii Senatu
powrót