Czcionka:
Kontrast:
Facebook
5 kwietnia 1989 rok
Podpisanie dokumentów „okrągłego stołu”

W kwietniu nastąpiło zakończenie obrad „okrągłego stołu”. Najważniejsze stało się porozumienie polityczne, oznaczające powrót „Solidarności” oraz wybory. Ustalono iż w nowym sejmie 65 % mandatów przypadnie koalicji sygnatariuszy PRON: PZPR, ZSL, SD, Polskiemu Związkowi Katolicko-Społecznemu, Stowarzyszeniu „PAX” i Unii Chrześcijańsko-Społecznej, a 35% bezpartyjnym. Wybory do senatu miały być całkowicie wolne. Prezydenta miało wybierać Zgromadzenie Narodowe. Termin wyborów ustalono na początek czerwca. Porozumienie „okrągłego stołu” miało historyczne znaczenie zapoczątkowujące pokojowe przemiany ku demokracji i gospodarce wolnorynkowej w skali całego bloku radzieckiego. Do podpisania porozumienia przyczynili się po stronie „Solidarnościowej": Lech Wałęsa, Zbigniew Bujak, Władysław Frasyniuk, Bronisław Geremek, Jacek Kuroń, Tadeusz Mazowiecki i Adam Michnik, po stronie rządowej: Stanisław Ciosek, Andrzej Gdula, Czesław Kiszczak, Aleksander Kwaśniewski i Janusz Reykowski oraz generał Wojciech Jaruzelski.

Źródło informacji: Wojciech Roszkowski, Historia Polski 1914-2014
Opracowanie informacji: Justyna Orysiak, Archiwum Senatu
powrót