Czcionka:
Kontrast:
Facebook
4 lipca 1989 rok
Pierwsze posiedzenie Senatu I kadencji i Sejmu X kadencji

W Senacie 99 mandatów zdobyli kandydaci z listy Komitetu Obywatelskiego „Solidarność", 1 mandat zdobył kandydat niezależny. Stanisław Stomma został powołany na marszałka seniora. Wybrano Andrzeja Stelmachowskiego na marszałka oraz Zofię Kuratowską, Józefa Ślisza, Andrzeja Wielowieyskiego na wicemarszałków i Andrzeja Celińskiego, Krzysztofa Kozłowskiego, Edwarda Wende do składu Prezydium Senatu.

Pierwszy dzień posiedzenia Sejmu X kadencji. Mandaty zdobyli: Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (173), Komitet Obywatelski „Solidarność” (161), Zjednoczone Stronnictwo Ludowe (76), Stronnictwo Demokratyczne (27), Stowarzyszenie PAX (10), Unia Chrześcijańsko-Społeczna (8), Polski Związek Katolicko-Społeczny (5). Mikołaj Kozakiewicz (ZSL) został wybrany na marszałka oraz Teresa Dobielińska-Eliszewska (SD), Tadeusz Fiszbach (PZPR) i Olga Krzyżanowska (OKP) na wicemarszałków.

Źródło informacji: Grażyna Rafałowicz, Witryna edukacyjna Kancelarii Senatu
Opracowanie informacji: Grażyna Rafałowicz, Witryna edukacyjna Kancelarii Senatu
powrót