Czcionka:
Kontrast:
Facebook
Media o nas
Archiwum Państwowe w Poznaniu
2014-05-16

We wtorek 13 maja w Pałacu Prezydenckim odbyło się kolejne seminarium w ramach projektu "Archiwa Przełomu 1989-1991". Tematem spotkania było Przedsionek wolności – między Okrągłym Stołem a wyborami 4 czerwca 1989 r. Dwa miesiące, które zmieniły Polskę: 05.04.-04.06.1989.

czytaj więcej
Nowy Kurier Płoński, www.nowykurierplonski.pl
2014-03-15

13 marca w Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta miało miejsce spotkanie z kierownikiem Archiwum Senatu RP Robertem Kubasiem i pracownikiem Archiwum Senatu Justyną Orysiak, dotyczące współpracy w zakresie realizacji projektu pn. „Archiwa Przełomu 1989–1991”.

czytaj więcej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, www.umcs.pl
2014-03-11

W ramach wspólnego projektu Kancelarii Prezydenta RP i Kancelarii Senatu zorganizowano II seminarium ogólnopolskie pt. „Archiwa Przełomu 1989-1991 w czasach przełomu. Przegląd źródeł - ocena stanu zachowania i mapa rozmieszczenia”.

czytaj więcej